لباس مخصوص افراد ناتوان

لباسهای مناسب کودکان معلول

     -لباسهای تطبیقی

لباس جزءملزومات ضروری ما انسانهاست وبا پیشرفت تکنولوژی وصنایع وبررسی نیازهای اقشارمختلف امروزه بحث لباسهای تطبیقی در دنیا بسیار مورد توجه برندها قرار گرفته وبا توجه به اینکه وافراد سالمند وناتوان بخش بخشی زیادی از بعضی از جوامع را در بر میگیرند توجه به نیازهای افراد جزء ضروریات یک جامعه میباشد .

لباسهای تطبیقی به لباسهای گفته میشود که با توجه به شرایط جسمی وفیزیکی یک فرد طراحی شده که باعث راحتی فرد ناتوان وهمچنین افرادی که از این اشخاص نگهداری میکنند میشود .طبق تحقیقات انجام شده در بسیاری از مواقع نداشتن لباس مناسب باعث عدم حضور بسیاری از افراد ناتوان در جامعه شده .که این عدم حضور در اجتماع خود باعث افزایش افسردیگی در این افراد وهمچنین عدم بهرمند شدن از منافع اقتصادی اجتماعی وعاطفی میشود.

کیفیت زندگی افراد معلول و سالخورده می تواند در بسیاری موارد با انتخاب بهتر لباس های خوب و کارآمد و دیگر محصولات نساجی بهبود چشمگیری داشته باشد. با این حال دلایل متعددی وجود دارد که امکان انتخاب این گزینه محدود است. در مقایسه با اکثریت جمعیت، نیازهای ویژه افراد معلول متفاوت هستند و تقاضای محلی برای محصولات خاص اغلب محدود است. فروشگاه های خرده فروشی و اتاق های مناسب برای افرادی که بدون محدودیت راه می روند طراحی شده اند و لباس برای افراد با ابعاد و شکل های استاندارد استاندارد ساخته شده است.

 

سیاست اروپا در مورد افراد معلول، این است که هر جا که امکان پذیر باشد، باید اصول فرصت های برابر و طراحی برای همه به دست آید تا بتواند یک زندگی مستقل و با کیفیت بالا ایجاد کند. این سیاست نیز باید در هنگام استفاده از لباسها مورد استفاده قرار گیرد تا زندگی روزانه را راحت تر برای افرادی که موانع دیگری را برای مقابله با آن داشته باشند.(  Harri Meinander،2009: 62).

با توجه به تفاوت های فیزیکی افراد مبتلا به اختلالات جسمی ممکن است ویژگی های روانشناختی متمایز از افراد عادی داشته باشند. به منظور حفظ یکسان بودن وضعیت روانی و هویت اجتماعی به عنوان افراد عادی، اندام غیر فعال تمایل به وابستگی به اندام مصنوعی و پوشاک بیرونی است که این اندام را پنهان می کند، که به آنها اجازه می دهد از یک تصویر اجتماعی عادی لذت ببرند.

برای اندام غیر فعال، دستگاه های کمک کننده برای معلولیت های جسمی کارائی را جبران می کنند و لباس های دیگر به تعادل روانشناختی و رضایت خود به عنوان یک وسیله قدرتمند برای ادغام با جامعه کمک می کند. بنابراین، افراد دارای معلولیت اندام دارای نیازهای ویژه ای برای ساختارهای زیبایی شناختی وکارکردی لباس هستند که متمایز از افراد غیر معلول است و در نتیجه لباس های آنها دارای الزامات طراحی خاص است. با این حال، لباس های تخصصی برای افراد با لباس مناسب برای معلولیت ها در بازاردرداخل و خارج از کشور بسیار کم است. پوشاک بسیار کم برای افراد معلول طراحی شده است. Wei-Min Chang) ،63 2009:)

افراد دارای معلولیت برای شرایط و فعالیت های مختلف نیاز به لباس های مختلف دارند. لباس میتواند  راه اصلی برای حل مشکل باشد. از طراحی اولیه و کاملا کاربردی تا طراح زیبایی شناختی با استفاده از پارچه های با ضخامت های مختلف و مواد مانند مواد مقاوم در برابر آب از شرایط مختلف فصول مختلف و شرایط آب و هوایی مختلف تغییر می کند. برای رعایت الزامات خاص افراد معلول و بهبود کارایی آنها، انواع مختلف لباس باید از پارچه های مختلف مانند ضد باکتری،رطوبت، ضد آب،نگهداری گرما،و مواد مقاوم در برابرسایش استفاده کنند. آرایش منطقی این مواد مختلف می تواند به طور کامل عملکردی را تحقق بخشد، از بدن محافظت کند و شخص احساس راحتی بیشتری کند. بنابراین، این یکی از عوامل کلیدی در طراحی لباس است. علاوه بر این، مواد کاربردی تخصصی همیشه هزینه بیشتری نسبت به مواد معمولی دارند. استفاده از آنها هزینه را افزایش می دهد و ممکن است به نفع افراد با توانایی خرید ناتوانی ها باشد. توانایی خرید آنها به طور بالقوه پایین تر از الزامات خرید لباس با قابلیت های بالاتر با قیمت های پایین تر است .ویژگی های بدن افراد معلول اغلب نامتقارن هستند که باید در طراحی لباس مورد توجه قرار گیرند. تغییرات شکل درافراد با معلولیت می تواند با استفاده از روش های مختلف طراحی، به منظور ارائه یک اثر بصری پایدار و متقارن رسید. (. Wei-Min Chang،2009: 63) .

به دلیل تنوع معلولیت های جسمی، لباس برای افراد دارای معلولیت باید بطور دقیق وبا توجه به شرایط هر فرد بطور  دقیق طراحی شود با توجه به تفاوت ها ناتوانایهای معلولین لباس باید ویژه گیهای خاص خود را داشته باشد وبا وسایل کمکی آنها منطبق باشد و اقدامات آنها را تسهیل کند. اطلاعات بیشتر و دقیق در مورد فعالیت های مختلف افراد معلول باعث می شود ما لباس هایی را طراحی کنیم که با نیازهای واقعی آنها منطبق باشد.( Wei-Min Chang،2009: 66)

طراحی لباس آنها نه تنها نیازهای عملکردی را برآورده می کند، بلکه باید شکل بدن را زیبا سازی کند و اعتماد به نفس را افزایش دهد. تحقیقات نشان می دهد که افراد دارای معلولیت اندام نیاز بیشتری به طراحی زیبایی در طراحی لباس دارند تا افراد غیر معلول. تجربه اجتماعی آنها، نیازبرای ظاهر شیک و آراسته را ایجاد می کند.

معلولیت ها اغلب منجر به الزامات ویژه ای در زمینه لباس و محصولات نساجی می شوند. این افراد دارای پوست بسیار حساس می باشند که در انتخاب پارچه برای این افراد باید دقت بیشتری شود. برای کاربردهای صندلی چرخدار که مدت زمان طولانی در رختخواب هستند و تولید گرما نسبتا کم دارند، خواص راحتی حرارتی مهم هستند. انتقال رطوبت (عرق) از پوست نیز یک مشکل مکرر است. همچنین دوام مکانیکی مواد در قسمت های خاصی از محصولات می تواند در بسیاری از موارد یک مشکل باشد(Harriet Meinander،2002: 7)

ویژگیهای عمومی یک لباس مناسب برای افراد ناتوان

برای همه مصرف کنندگان، انتخاب محصولات نساجی و پوشاک با تعدادی از نیازها و محدودیت های مختلف اداره می شود.که به عنوان “زیبایی شناسی”، “عملکردی” و “در دسترس بودن” مورد نیاز طبقه بندی شده است. لباس ها باید عزت نفس فرد را ارتقاء بخشند و برای  دیگران جذاب باشند. همچنین باید مناسب برای هرگونه نیاز فیزیکی باشد. علاوه بر این باید به راحتی در دسترس  وبا قیمت مناسب باشد.

زیبایی شناسی – لباس بخش مهمی از ظاهر ما است و با انتخاب لباس ما بخشی از شخصیت ما را نشان می دهیم. ما به طور کلی لباس های مختلف را برای فعالیت های مختلف (تفریح، کار،اجتماع و غیره) انتخاب می دهیم. لباس های مناسب طراحی شده می توانند به عنوان پنهان کردن ناتوانی های موجود عمل کنند.

کارکردی – راحتی: لباسهای که در تماس نزدیک با بدن قرار دارند نباید باعث ناراحتی شود. جنبه های مختلف راحتی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از حرارتی (عایق بندی و تنفس)، عوامل لمسی (خواص دست)، آزادی حرکت، فشار، غیر آلرژیک و غیره.

– حفاظت: در موارد خاص، محصولات نساجی انتظار می رود که ما را از خطرات در محیط محافظت کند. به عنوان مثال، لباس در فضای باز می تواند در برابر باران، باد و سرما محافظت کند. در منزل، پرده ها و آفتاب ها محافظت در برابر تابش خورشید است و می توانند برای ارائه برخی از سطح حریم خصوصی استفاده شوند.

در دسترس بودن – منابع موجود: در اغلب موارد، هنگام خرید محصولات نساجی یا پوشاک، باید قیمت را در نظر گرفت. در نتیجه در دسترس بودن وقیمت مناسب بسیار مورد اهمیت است.

– امکانات خرید: عرضه محصولات ممکن است وابسته به محل باشد. انتخاب و در دسترس بودن در شهرهای بزرگ بیشتر از مناطق روستایی خواهد بود. برای افراد دارای تحرک محدود، خرید معمولی در فروشگاه غیر ممکن باشد، و در نتیجه امکان خرید انلاین برای این افراد جزء ضروریات میباشد. Harriet Meinander) ،2002: 9)

 

2-8- معرفی برندهای مهم دنیا که برای افراد معلول لباس تولید می کنند

2-8-1شرکت tommy

با توجه به پیشرفت صنایع واهمیت طراحی در دنیا برندهای بسیاری سعی کرده اند که  نیازهای افراد خاص را بررسی کرده وبا توجه به شرایط این افراد شروع به طراحی وتولید کرده اند که یک از بزرگترین وشناخته ترین برندهای که برا ی این افراد لباس تولید میکنند شرکت tommy که یکی از تولید کننده های بزرگ لباس ورزشی در دنیا میباشد.( www.tommy.com)

شکل.2-1-لباسهای طراحی شده برای افراد معلول(www.tommy.com)

2-8-2-شرکت Nike

ازدیگربرندها مهم دنیا میتوان به شرکت Nike اشاره کرده که در کالکشن جدید خود برای افراد ناتوان کفش مناسب طراحی کرده که به راحتی قابل پوشیدن باشد.

تقریباً سه سال پس از آنکه متیو والزر که فلج مغزی دارد در نامه به شرکت نایک از این شرکت درخواست کرد که برای افراد ناتوان کفش مناسب طراحی کنند .

این شرکت کتانی ورزشی جدیدی تحت عنوان Zoom Soldier 8را طراحی کرد که متناسب برای افراد کم‌توان و یا معلول است.

شرکت نایک بجای استفاده ازflyease از فناوری جدید Lebron Zoom Soldier 8 Flyease برای افراد مبتلا به اختلالات حرکتی وکسانیکه دچار سکته مغزی شدن استفاده میکند که دراین طراحی کفش ورزشی دارای یک زیپ است که تا پشت پا امتداد پیدا میکند وبه پوشنده این امکان را میدهد که فقط با یک دست بتواند کفش خود را به تنهای باز وبسته کند.

این سیستم کفش با طراحی مدیر ارشد نوآوری ورزشکار نایک، توبی هاتفیلد طراحی شده است تا “به ورزشکاران درهمه توانایی ها و سنین کمک کند.” هاتفیلد با والزرهمکاری کرد تا کفش ورزشی لبه دار را توسعه دهد.(www.nike.com)

 

 

        شکل.2-2-کفش مخصوص افراد معلول(www.nike.com)

 

 

 

شکل.2-3-کفش مخصوص افراد معلول                 

                   www.nike.com

2-8-3-شرکت Silvert

Silvert    نیزیکی بزرگترین شرکتهای تولید کنند لباس برای افراد ناتوان ولباسهای تطبیقی در امریکا میباشد.این شرکت با توجه ناتوانیهای دوران کهولت لباسهای تطبیقی وهمچنین یکسری لباسهای مناسب برای افراد ویلچری ودارای ناتوانیهای جسمی طراحی وتولید میکند.که یکسری نمونه های آن را در شکلهای زیر مشاهده میکنید.(www.silvert.com)

                             

 شکل.2-5-لباس مخصوص افراد ناتوان                                       شکل2-6-سیوشرت مخصوص افراد ویلچری                                                          

       (www.silvert.com)                                                                    (www.silvert.com)

2-8-4- شرکت Adaptawear

Adaptawear نیزیک شرکت بریتانیای میباشد که، تقریبا 10 سال برای افرادی که مبتلا به آرتریت، بیماری پارکینسون، دمانس، وکسانی هستند که با دکمه ها و زیپ ها مبارزه می کنند، پوشاک هایی با پایه های تطبیقی ​​تولید کرده است. www.Adaptawear.com))

 

 

                               

 

 شکل-2-7-شلوار مخصوص سالمندان                                  شکل-2-8-شلوار مخصوص سالمنداان

www.Adaptawaer.com)                                                      (www.Adaptawaer.com)

 

2-8-5-شرکت able2wear

شرکت able2wear یکی از شرکتهای بزرگ در انگلستان است ،که تولید کننده لباسهای مناسب برای افراد ویلچری وهمچنین لباسهای تطبیقی میباشد.که محصولات این شرکت طیف وسیعی از معلولیتها را در بر میگیرد. www.abilwaer.com))

 

                                                              شکل.2-9-بارانی مخصوص افراد ویلچری                      

                                                                             (www.abilwaer.com)                  

2-8-6- شرکت willowbug

شرکت willowbug یکی دیگر از شرکتهای موجود درانگلستان میباشد که فقط برای کودکان معلول که از ویلچر استفاده میکنن لباس های شاد ،زیبا ومناسب طراحی وتولید میکند.

 

 

لباسهای مناسب کودکان معلول                محافظ پا برای افراد ویلچری

شکل-2-10-بارانی مناسب برای کودکانه ویلچیری                                شکل -2-11 کیسه محافظ پا برای کودکان ویلچری

( www.willowbug.co.uk

 

               

شکل2- 12- سیوشرت مخصوص کودکان ویلچری                 شکل 2-13-کفش مخصوص کودکان فلج مغزی                      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp