بایگانی نویسنده: فریبا نبی ئی

لباس مخصوص افراد ناتوان

لباسهای مناسب کودکان معلول

     -لباسهای تطبیقی لباس جزءملزومات ضروری ما انسانهاست وبا پیشرفت تکنولوژی وصنایع وبررسی نیازهای اقشارمختلف امروزه بحث لباسهای تطبیقی در دنیا بسیار مورد توجه برندها قرار گرفته وبا توجه به اینکه وافراد سالمند وناتوان بخش بخشی زیادی از بعضی از جوامع را در بر میگیرند توجه به نیازهای افراد جزء ضروریات یک جامعه میباشد […]

علت پزدهی پارچه

  علت پزدهی لباس پرز دهی Pilling پدیده ای است که در پارچه های تهیه شده از نخ های تابیده (نخ های تهیه شده از الیاف کوتاه) ظاهر می شود.پرزها Pile توده هایی از الیاف در هم پیچیده اند که در هنگام پوشیدن یا شستشو ٬ بر سطوح پارچه ظاهر می شوند . پارچه های […]

راههای شناسایی پارچه پنبه

شناسایی پنبه از دو طریق امکان پذیره 1- حل کردن پنبه در اسید سولفوریک 75 درصد 2- سوزاندن پنبه در روش اول اگر پنبه در اسید حل شود نشان دهند این است که پارچه پنبه است در روش دوم در هنگام سوزاندن پنبه دود سفید از پنبه استخراج میشود وبوی کاغذ میده  ودارای خاکستر نرم […]